Deltagerinformasjon

Viktig informasjon til deltakere og ledere

NB! Ny regel 4x 100m stafett

Vekslingsfeltet forlenges fra 20m til 30m i korte stafetter. Det tidligere akselerasjonsfeltet på 10 m før vekslingsfeltet utgår, og er nå en del av vekslingsfeltet.

 Konkurranseregler

Stafett-NM arrangeres i samsvar med konkurransereglene i håndboka samt Reglement og retningslinjer ved norske mesterskap: https://www.friidrett.no/aktivitet/nm-og-um

Det viktigste unntaket fra de generelle konkurransereglene som gjelder for UM (utøvere 15-19 år) er at en utøver også kan delta i eldre klasser. Dvs. at en ungdomsutøver også kan stille på stafettlag for junior eller senior.

Gyldig lisens og startkontingent

Alle som deltar må ha gyldig lisens for 2018. Startkontingent kr. 600,- pr lag/øvelse skal være innbetalt til NIF-Friidrett kontonummer: 1603.08.13123.

Utdeling av startnummer

Startnummer til lagene deles ut i teltet ved målhuset. Klubbene kan hente startnummer og skjemaer for lagoppstilling fra klokken 12:00 lørdag og fra klokken 10:30 på søndag.

Oppropsfrist

Oppropsfristen er 1 time før øvelsen starter. Lagleder må møte opp ved opprop og levere skjema med lagoppstilling. Benytt skjema som ligger i lagskonvolutten. Dette skal undertegnes av en leder.

Garderober og toalett

Garderober og toalett er i underetasjen på Klubbhuset.

Oppvarming

Oppvarming skal foregå på kunstgressbanen rett ved stadion, eller i løypenetter ved Berger stadion. Det er ikke anledning til oppvarming på friidrettsbanen.

Innmarsj

Alle utøvere skal være med på innmarsj som foregår 30 minutter før øvelsesstart. Innmarsj foregår fra det hvite teltet ved inngangen nordre sving (v/ start 1500m).

Bruk av innspillings- eller avspillingsutstyr

Ingen deltaker kan bringe innspillings- eller avspillingsutstyr av lyd, stillbilder eller levende bilder eller liknende utstyr inn på banen. Dette omfatter også bl.a mobiltelefoner og utstyr med radiosendere og mottakere.

Medaljeutdeling

Medaljeutdeling er markert i tidsskjema. Vi ber om at lag som skal ha medaljer er klare for innmarsj på de oppsatte tidspunktene.

Slik løpes stafettene

 • 4 x 100 m
  Hele løpet på delte baner. Vekslingsfeltene er etter ny regel 30m. Dvs. at utøverne starter innenfor akselrasjonsfeltet og har hele vekslingsfeltet på 30 meter tol å overlevee pinnen..
 • 4 x 400 m
  De tre første svingene på delte baner. Vekslingsfeltene er merket med blå streker med hake. Løpere på 3. og 4. etappe på 4 x 400 m skal stille opp fra bane 1 og utover i den rekkefølge deres respektive lag hadde etter 200 m i etappen foran, etter anvisning av vekslingsdommer.
 • 4 x 600 m
  Det startes fra strek, det vil si at alle kan løpe inn til sargen (lista) med en gang, men selvsagt uten å dytte hverandre ulovlig. Hvis 10 eller flere lag vil det bli startet i to grupper, en gruppe ved startstrek i bane 1 og den andre startes lenger fram i bane 4 for å løpe i første sving inntil de løper inn til sargen (lista) sammen med de andre.
 • 4 x 800 m
  Første sving går på delte baner. Løperen på første etappe kan løpe inn til sargen ved utgangen av første sving. Punktet  markeres med små kjegler.
 • 4 x 1500 m
  Det startes fra strek, det vil si at alle kan løpe inn til sargen (lista) med en gang, men selvsagt uten å dytte hverandre ulovlig.

Oversikt over Berger Stadion med avmerking

Se Berger Idrettspark